การบริจาค และการกุศลของบริษัท

หัวใจสำคัญของบริษัท คือ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการกุศล ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง Chandra Yoga & Active Wear ผู้ก่อตั้งบริษัทบริจาคเงินส่วนตัวให้แก่การกุศลมาเป็นเวลาหลายปี และหลังจากทำการสำรวจการกุศลอันดับต้นๆ ดูอัตราขององค์กรนั้นๆ และการตรวจสอบไปยังบุคคลอื่น ๆ ยังคงมีความช่วยเหลืออีกมากที่ยังเป็นที่ต้องการและเธอมุ่งมั่นที่จะช่วยคนเหล่านั้น และเงินส่วนใหญ่ที่บริจาคไปนั้นได้นำส่งไปถึงยังผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม จากความต้องการที่จะสนับสนุนการกุศลหลักเพียงหนึ่งองค์กร เธอเลือกองค์กรที่ทำงานในประเทศโลกที่สาม องค์กรที่มีออฟฟิศท้องถิ่นและทำงานในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น ความร่วมมือกับมูลนิธิ World Vision จึงถูกก่อตั้งขึ้นและ Chandra Yoga & Active Wear ได้ร่วมเซ็นสัญญาเพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายสินค้าให้แก่มูลนิธิ World Vision

Chandra Yoga & Active Wear and World Vision

“Chandra Yoga & Active Wear is a proud supporter and Official Retail Partner of World Vision”

มูลนิธิ World Vision เป็นที่รู้จัก และองค์กรตรวจสอบมนุษยธรรม มุ่งมั่นที่จะทำงานช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนทั่วโลก เพื่อเข้าถึงศักยภาพของพวกเขา โดยการรับมือกับรากเหง้าปัญหาความยากจนและความไม่ยุติธรรม พวกเขาให้บริการทางการกุศลในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก บริการทุกบุคคลไม่นับศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือเพศ องค์กรเหล่านี้มีอยู่จริงและยังคงต้องการความช่วยเหลือจากเรา ท่านสามารถดูเวบไซต์ได้ที่ worldvision.org เพื่อศึกษาว่าท่านสามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้าง